Elements que composen un vídeo corporatiu (1)


Una petita guia molt molt bàsica des del punt de vista d’una productora audiovisual especialitzada en el vídeo corporatiu per a empreses que vulguin un vídeo per a la seva pàgina web i no tinguin clar què necessiten.

Un dels elements que més ajuda a posicionar una pàgina web és el vídeo. Ningú pot negar que som a l’era de l’audiovisual, i de fet resulta més que evident al treure el cap a qualsevol cercador; si s’entra per exemple a Google i es fa una cerca a l’atzar es pot comprovar que ja en la primera pàgina se’ns destaquen vídeos relacionats amb les paraules clau de la nostra cerca, i no només això, sinó que a més és molt provable que les pàgines més destacades presentin un o dos vídeos entre el seu contingut.

Per tant, els vídeos ens ajuden a posicionar-nos, van bé per al SEO (Search Engine Optimization), o el que és el mateix, escalar posicions en els cercadors d’Internet, facilitant la possibilitat de que els nostres clients potencials puguin trobar-nos abans que la competència.

Però els vídeos també poden aportar-nos molt més que SEO, òbviament. Un vídeo corporatiu és una forma directa de mostrar els nostres productes i explicar la nostra empresa en molt poc temps. Tot i així, no tots els vídeos resulten útils. Un vídeo mal fet pot resultar contraproduent, pot donar la idea equivocada de que a la nostra empresa les coses es fan malament; i un vídeo excessivament llarg i lent farà que el client potencial que l’està mirant es cansi i surti de la nostra pàgina.

A l’hora de decidir quin vídeo necessitem s’ha de tenir molt clar quins factors intervenen en el cost. Si es vol (i es pot) invertir en la idea, o es precisa una campanya de mitjans integral, que inclogui també televisió, mitjans gràfics, valles o, per exemple, autobusos, la millor solució és contactar amb una agència de publicitat. Això sí, el procés resultarà segurament més car, doncs l’agència haurà de contractar alhora a una productora per al rodatge del vídeo, encarint-se tot. Centrem-nos en el cas que ens ocupa; necessitem un vídeo senzill per a la nostra pàgina web, o per a presentar un producte a una fira, per exemple, i no podem gastar-nos gaires diners. Per tant, els pocs recursos que volem utilitzar els invertirem en el rodatge del vídeo.

Dividirem el nostre vídeo en tres fases i veurem què es fa en cadascuna d’elles i com influeix tant en el pressupost com en el resultat: preparació, rodatge i edició. Ho veurem en futurs posts.


YouTube

Vídeo sobre la importància del vídeo per al SEO (en anglès).

Share

Leave a Comment