Elements que composen un vídeo corporatiu (2)


PREPARACIÓ

Hem deixat clar que no invertiríem gaire en la idea, però és obvi que tot vídeo en necessita una, a més d’un procés de preparació. Si no es treballa amb publicistes el nostre consell com a productora audiovisual és limitar-se a la senzillesa en la idea, a explicar què fem, sense complicar-nos la vida ni intentar sorprendre o epatar. La idea és bàsica per a que el vídeo reflexi bé l’esperi, la manera de treballar de l’empresa, el nostre producte o allò que vulguem ensenyar, i s’ha de pensar bé, però sense pretendre fer més del compte, deixant-se orientar per la productora que contractem i tenint sempre en compte que la idea influeix de forma definitòria en el preu final del vídeo.

Respecte a la preparació, ens referim aquí al desenvolupament de la idea, al generar el material necessari per a gravar el vídeo amb unes pautes consensuades entre la productora i el client. El guió o escaleta resultant de les reunions amb la productora, com que són la base de la gravació, ha d’estar aprovat fins la darrera coma pel client; és a dir, si no us agrada alguna cosa d’allò que hi ha escrit al guió o escaleta no dubteu en comentar-ho, perquè si ja no us agrada sobre paper tampoc us agradarà un cop acabat el vídeo, i després és molt més difícil arreglar-ho.

Una forma interessant de saber què es gravarà és l’el·laboració d’un story-board. Es tracta de, ja sigui mitjançant dibuixos o fotografies, reproduir pla a pla tot allò que es gravarà i editarà, incloent a cada pàgina diàlegs, músiques,… És una bona bíblia per a un rodatge, tot i que sens dubte encareix el vídeo. És molt útil per a vídeos corporatius molt guionitzats, amb veu en off i guió exhaustiu, i per a vídeos on intervingui ficció. No és útil per a vídeos basats en esdeveniments o amb un punt documental fort, on hi intervingui l’atzar.

Més endavant entrarem en els elements que intervenen en un rodatge.

 


YouTube

Steven Spielberg el 1978 parlant sobre com treballava amb storyboards (en anglès).

 

Share

Leave a Comment