Conferència AS (EN)

Conferència AS (EN)

Conferència d’Alessandra Stella per a la primera reunió anual del projecte
de millora de la fruita Fruitbreedomics (Praga, República Txeca, febrer del
2012) sobre el progrés del Workpackage 7 (FB database).

Conferència amb sincronització de power-point, música original i crèdits
animats.

Producció de Tranquil Pet

Share