Reportatge UCP Joan Manuel Serrat (CAST)

Reportatge UCP Joan Manuel Serrat (CAST)

Reportatge d’entrega del llibre L’altra cara del pàrkinson a Joan Manuel
Serrat. Membres d’UCP (Units contra el pàrkinson).

Vídeo internet d’una localització, veu en off, entrevista / reportatge.

Producció de Tranquil Petit Films (projecte anterior de l’equip d’INT Vídeo).

Share