Serveis

VIDEO INTERNET – més informacióVídeo bàsic, d’un minut de durada, amb música de llibrería, una entrevista curta i veu en off. Es grava en mitja jornada i una sola localització.

VIDEO CORPORATIU – més informacióVídeo de cinc o deu minuts de durada que serveix per a explicar els punts forts de l’empresa o producte que es requereixi. Més dies de preparació, gravació i edició que el vídeo Internet.

VIDEO ANIMACIÓ – més informacióVídeo Animació és un vídeo d’1′ a 2′ de durada basat en animació 2D.

VIDEO CONFERÈNCIES – més informacióGravació de conferències, de la durada que es requereixi. El preu varia en funció de la durada. Hi ha la possibilitat de sincronitzar el vídeo amb diapositives de power-point.

VIDEO ENTREVISTES – més informacióEntrevistes curtes, d’1 minut de durada, enfocades a la distribució per Internet. Es grava en mitja jornada i una sola localització.

VÍDEO-BLOC – més informacióEl pack vídeo-bloc mensual per a videomàrqueting és la creació i manteniment d’un vídeo-bloc amb una entrevista mensual d’entre 1 i 2 minuts de durada per a permetre que vostè mateix, o qui vostè vulgui, expliqui la seva empresa o producte en un vídeo pensat per a Internet.

VIDEO ESDEVENIMENTS – més informacióEl pack esdeveniments per a videomàrqueting consisteix en la gravació diària d’un esdeveniment de 3 o més dies de durada en un seguit de vídeos pensats per a Internet.